ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.amg-chemija.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra Arminas Paunksnis dirbantis pagal individualios veiklos pažymos numerį 589233, J. Basanavičiaus g. 58, LT-28194 Utena, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – amg.chemija@gmail.com.

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.amg-chemija.lt.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

 

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

 3. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

3.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ar juos pašalinti parašydamas el. laišką amg.chemija@gmail.com arba paskambindamas numeriu +37062300819. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).  

3.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.amg-chemija.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvė su užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas varnele (sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais). Mes siunčiame kas mėnesį naujienlaiškį kliento nurodytu el. paštu ir sudarome galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).

3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

3.6. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 3 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Po šio laikotarpio kliento duomenys yra nedelsiant (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

 

4. Taisyklių keitimas

4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas baldai1.lt interneto parduotuvėje. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti techninę galimybę Pirkėjui iš naujo sutikti su atnaujinta Privatumo politika. 

4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje amg-chemija.lt.

4.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.

4.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

 

5. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu amg.chemija@gmail.com arba paštu.

5.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją.

 

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.amg-chemija.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.

6.2. Slapukų naudojimo tikslai:

6.2.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti baldus. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją). 

6.3. Interneto svetainėje amg-chemija.lt naudojami slapukai: 

Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Duomenų tvarkymo tikslas

sid_customer 2 savaitės Šis slapukas yra būtinas, kad internetinė parduotuvė tinkamai funkcionuotų. Jis naudojamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį. Šis slapukas leidžia atlikti užsakymą amg-chemija.lt tinklapyje.

PHPSESSID Iki interneto svetainės lango uždarymo. Slapukas, būtinas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti.

_utma 2 metai Saugo informaciją, kiek kartų lankytojas lankėsi svetainėje, nuo jo pirmo apsilankymo iki paskutinio.

_utmb 30 minučių Saugoma laiko žymė, būtent kada lankytojas įėjo į svetainę.

_utmc Iki sesijos pabaigos Saugoma laiko žymė, būtent kada lankytojas iššėjo iš svetainės. Praėjus 30 minučių, jeigu lankytojas neišėjo iš svetainės, slapuko galiojimas automatiškai baigiasi.

_utmz 6 mėnesiai Saugoma informacija iš kur lankytojas atėjo į svetainę, kokia paieškos sistema buvo naudojama, kurią nuorodą paspaudė, kokie raktažodžiai naudojami, ir iš kurios pasaulio vietos lankytojas pasiekė svetainę.

6.4. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Galima sužinoti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje AboutCookies.org (anglų kalba). Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.

6.5. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

6.6. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

6.7. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama. 

6.8. Slapukų pašalinimas:

6.8.1. Google Chrome.

6.8.2. Safari.

6.8.3. Mozilla Firefox.

6.8.4. Opera.

6.8.5. Microsoft Edge.

6.8.6. Microsoft Internet Explorer.

 

7. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

7.1. Siekiant įvertinti pirkėjo įsigytų prekių kokybę, po užsakymo įvykdymo su klientu gali būti susisiekta el. paštu bei prašoma palikti atsiliepimą ir įvertinti įsigytą prekę. 

 

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Ši Privatumo politika yra atnaujinta 2020m. Rūgpjūčio 14 d. Apie visus Privatumo politikos pakitimus bus informuota pagal šios Privatumo politikos 4 punktą. 

 

Naujienlaiškio taisyklės

Užsiprenumeravus amg-chemija.lt naujienlaiškį, Jūsų el. paštas bus įtrauktas į mūsų prenumeratorių duomenų bazę. Tol, kol Jūsų el. paštas yra įtrauktas į šią duomenų baze, mes galėsime Jums siųsti naujienlaiškius. Jūs visada galite atsisakyti prenumeratos ir pašalinti savo el. paštą iš šios duomenų bazės, paspaudus ant „atsisakyti prenumeratos“ nuorodos, kuri yra pateikiama naujienlaiškio apačioje arba parašius mums el. laišką amg.chemija@gmail.com. Siunčiant šiuos naujienlaiškius mes galimai naudosime trečiųjų šalių (Mailerlite) paslauga. Norėtume pabrėžti, jog naujienlaiškio prenumeratorių duomenų bazė nėra susijusi su užsakymo vykdymo duomenų baze - jeigu atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos, mes vis dar siųsime Jums laiškus su Jūsų paskyra susijusia informacija (tokia kaip atnaujintų užsakymo statusų pranešimai, slaptažodžio atnaujinimo laiškai ir kt.) Jei nuspręsite nebesinaudoti mūsų el. parduotuve ir norėtumėte, kad Jūsų asmens duomenys būtų pašalinti iš mūsų duomenų bazės (ar norėtumėte gauti visus mūsų turimus asmens duomenis, susijusius su Jūsų paskyra iš mūsų duomenų bazės), prašome parašyti el. paštu amg.chemija@gmail.com Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys buvo naudojami netinkamai, turite teisę kreiptis į valstybinę asmens duomenų inspekciją.

 

Iškilus klausimams kreipkitės telefonu +37062300819 ar el. paštu amg.chemija@gmail.com

Naujos Paskyros Rgistracija

Jau turite Paskyrą?
Log in instead Arba Atstatyti Slaptažodį